Mide Kanseri

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2014 yılı Türkiye kanser mortalite verilerinde Mide kanseri, erkeklerde 3. sırada kadınlarda ise 2. sırada yer almıştır. Batı ülkelerinde dahi semptomları geç ortaya çıkıp erken evrede yakalanamadığı için tedavisi güç kabul eden bir  kanser türüdür.

Belirti ve bulgular

Erken mide kanserinin ilişkili semptomları yoktur. Ancak, tesadüfi şikayetleri olan bazı hastalarda erken mide kanseri teşhisi konulabilmektedir. Mide kanserinin çoğu belirtisi ilerlemiş evrede karşımıza çıkabilmektedir.

Mide kanserinin belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

– Hazımsızlık

– Mide bulantısı ya da kusma

– Disfaji (yutma güçlüğü)

– Postprandiyal doluluk (tok olma durumu)

– İştah kaybı

– Anemiden melena (siyah dışkı) veya solgunluk

– Hematemez (ağızdan kan gelmesi)

– Kilo kaybı

– Sindirim sıçrama ile palpable genişletilmiş mide

– Virchow düğümleri (örneğin sol supraklavikular) ve İrlanda düğümü (ön aksiller) gibi genişlemiş lenf düğümleri

Mide kanserinin geç komplikasyonları aşağıdaki özellikleri içerebilir:

– Patolojik peritoneal ve plevral efüzyon (sıvı birikimi)

– Gastrik çıkış, gastroözofageal bileşke veya ince bağırsak tıkanıklığı

– Midede özofagus varisleri veya ameliyat sonrası anastomozda kanama

– Hepatomegali’nin (karaciğer büyümesi) neden olduğu intrahepatik sarılık

– Ekstrahepatik sarılık

– Tümör kaynaklı açlık veya kaşeksiden inanisyon (yetersiz beslenme)