Gastrik By-Pass

Gastrik Bypass Ameliyatı Nedir?

Gastrik Bypass ameliyatı obezite tedavisinde kullanılan yöntemlerden biridir. Gastrik bypass ameliyatında, mide ve ince bağırsağın yapıları değiştirilir. Gastrik bypass ameliyatı hem kısıtlayıcı, hem de emilim azaltıcı bir ameliyattır. Midenin hacmi küçüldüğü için hastanın gıda alımında azalma sağlanır ve ve yenilen gıdaların emilimi azaltılır. Yani Gastrik bypass ameliyatı ile midenin büyük bir kısmı bypass edilmiş olur.
Bunun yanında bir kısım bağırsağın emilim dışı bırakılması neticesinde, hastada total kalori, protein ve diğer besinlerin emilimi azaltılabilmektedir..

Cerrahi teknikler ile oluşturulan ve poş olarak adlandırılan yeni mide, eski mide hacmine göre çok daha küçüktür. Küçük mide poşu ile elde edilen kısıtlama ve besinlerin daha az emilimiyle malabsorbisyon etkisi oluşturularak hastanın aşırı kilolarını vermesi amaçlanmaktadır.

Gastrik bypass ameliyatında kullanılan teknikler nelerdir?

Laparoskopik Cerrahi (Minimal invaziv cerrahi)

Kapalı teknik ile gerçekleştirilen, Gastrik bypass ameliyatı iyileşme süreci kısa ve zahmetsiz bir operasyondur. Kapalı ameliyat sayesinde hastanın iyileşme süreci oldukça kısaltılarak zahmetsiz hale getirilebilmektedir.

Açık Cerrahi

Açık gastrik bypass ameliyatı, hastanın karnında açılan büyük bir kesiden gerçekleştirilir. Açık cerrahinin en büyük avantajı cerrahın ameliyatı dokuları görerek gerçekleştirmesidir. Fakat kesinin büyüklüğü ameliyat sonrası ağrıya neden olur ve günlük aktivitelere dönüş süresini etkiler.

Gastrik bypass ameliyatı sırasında 2 basamak vardır:

Gastrik Bypass ameliyatında ilk adım, midenin küçültülmesidir.  Midenin üst kısmı küçük alt kısmı büyük olacak şekilde ikiye ayrılır. Midenin üst kısmı (kese) alınan gıdaların gideceği yerdir. Midenin küçük olan bu kısmı ceviz büyüklüğündedir ve sadece 28 gram ağırlığında gıdaları barındırır. Bu nedenle hasta daha az yediğinde doymuş hisseder ve kilo verme kolaylaştırılabilir.

İkinci adım, bypass yani köprülemedir. İnce bağırsağın bir bölümünü sindirim yolundan çıkararak besinlerin emilim yolunu kısaltılır. İnce bağırsağın ilk kısmı atlanarak ikinci kısmı midede oluşturulan küçük keseye bağlanır. Alınan gıdalar artık bu yeni kesenin içine ve daha sonra da ince bağırsağın ikinci kısmına geçer. Sonuç olarak, ameliyat sonrası midenin çok büyük bir kısmıyla bağırsağın bir kısmı sindirim yolundan çıkarılmış olur. Küçük mide sayesinde hasta daha az gıda tüketir ve ince bağırsağın bir kısmı bypass edildiğinden vücudun daha az kaloriyi emmesi amaçlanmaktadır.

Gastrik Bypass Ameliyatının Avantajları

Gastrik bypass diyabet sınırındaki hastaların iyileşmesine önemli katkı sağlar

Gastrik bypass ameliyatı sonrası hastaların %80’inin kolesterolünde düşüş ve ilerleyen dönemlerde değerlerin normale döndüğü gözlenir.

Kalp hastalıkları riski azalır

Obeziteye bağlı uyku bozuklukları düzene girmesi gözlemlenir

Yüksek tansiyon büyük ölçüde düzelir

Gastrik bypass ameliyatı ile tip 2 diyabet hastalarının çoğunda ilaç kullanımına gereksinim azalır

Solunum problemleri normale dönmesi amaçlanır

Dikkat edildiği zaman Gastrik bypass ameliyatı ile kalıcı kilo kaybı sağlanabilir.

Gastrik Bypass Farklı Uygulamaları Nelerdir?

Gastrik Bypass, Roux-En-Y (Proksimal)

Gastrik Bypass ameliyatlarında en sık kullanılan Gastrik Bypass tekniğidir. ABD’de en fazla uygulanan bariatrik prosedürdür. En az beslenme problemlerine yol açan operasyonlardandır.

Gastrik Bypass, Roux-En-Y (Dİstal)

Barsağın safra gelen ucu yaklaşık 1 metre daha ileriden gelen barsakla birleştirilir. Daha hızlı kilo kaybı sağlayabilmektedir. Fakat Distal Gastrik bypass sonrası beslenme ile ilgili ciddi sorunlar (örneğin ciddi vitamin eksikliği) görülebilmektedir.

Loop GAstrik Bypass (Mini Gastrik Bypass)

Mini Gastrik Bypass da ise barsak ikiye bölünmeden direkt olarak mide ile birleştirilir. Her ne kadar uygulaması daha basit olsa da tercih edilen bir yöntem değildir.